Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van Onlinelogomaken.com en de aankoop van logobestanden op onlinelogomaken.com1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.


2. Gebruik Licentie

Bij aankoop van een logopakket krijgt de gebruiker onbeperkte rechten om het logo te gebruiken voor elke activiteit of behoefte.
Wij zijn geen rechtspersoon om auteursrechten te verlenen. We geven de volledige en onbeperkte rechten aan onze klanten om hun logo's te gebruiken, maar als u het wilt gebruiken als handelsmerk, moet u dit bevestigen in uw land of regio om te zien hoe u het kunt gebruiken en wat de kosten zijn om het handelsmerk voor uw bedrijf te hebben.


3. Disclaimer

De materialen op de website van Onlinelogomaken worden geleverd "zoals ze zijn". Onlinelogomaken geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief zonder beperkingen, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Onlinelogomaken geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.


4. Beperkingen

In geen geval zullen Onlinelogomaken of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op de website van Onlinelogomaken, zelfs als Onlinelogomaken of een bevoegde vertegenwoordiger van Onlinelogomaken mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.


5. Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de website van Onlinelogomaken kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Onlinelogomaken garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Onlinelogomaken kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op zijn website. Onlinelogomaken verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.


6. Links

Onlinelogomaken heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Onlinelogomaken de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Onlinelogomaken kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving herzien voor zijn website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.


8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van Onlinelogomaken valt onder de wetgeving van de staat van Portugal, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.